خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "سياسي"

کشتار معلولان

کشتار معلولان

قلعه هارتهايم، یکی از مراکز کشتن از سر ترحم كه در آن معلولان جسمی و ذهنی را با استفاده از گاز یا تزريق مواد مهلک به قتل می رساندند. هارتهايم، اتريش، تاريخ نامشخص است. عکس ها آدولف هیتلر می گفت...

عضو حقوقدان شورای شهر در گفت‌وگو با «شهروند» از بیماری، معلولیت و پارلمان شهری می‌گوید:

عضو حقوقدان شورای شهر در گفت‌وگو با «شهروند» از بیماری، معلولیت و پارلمان شهری می‌گوید:

تهران- روزنامه شهروند- شماره 1078- هرگونه خیز برای اصلاح در شورا بار سیاسی می‌گیرد مناسب‌سازی برای معلولان وارد ادبیات اجرایی شده است برخی مصوبات شورا امکان فسادخیزی در مدیریت شهری دارد. خبری از عصای سفید بازشده در...