پایان رقابت‌های پاراالمپیک و دستاوردهای کاروان ایران

رقابت‌های پاراالمپیک توکیو از دوم شهریور آغاز و چهاردهم شهریور پایان یافت کاروان ایران با ۶۲ ورزشکار در ۱۰ رشته

بیشتر بخوانید

امضا تفاهم نامه بين سازمان ورزش شهرداري تهران و فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان

خبرگزاري آريا- محمد رضايي رييس سازمان ورزش شهرداري تهران و محمود خسروي وفا رييس فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان

بیشتر بخوانید