امضا تفاهم نامه بين سازمان ورزش شهرداري تهران و فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان

خبرگزاري آريا- محمد رضايي رييس سازمان ورزش شهرداري تهران و محمود خسروي وفا رييس فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان

بیشتر بخوانید