متن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت- مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ تعاریف الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی

بیشتر بخوانید

کش و قوس های یک لایحه و بارقه های امید افراد دارای معلولیت در سال 96

تهران – ایرنا – قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، در سال 83 در مجلس شورای اسلامی تصویب

بیشتر بخوانید

حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت

اولین همایش * حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت * با مشارکت سازمان بهزیستی کشور چهارشنبه ششم بهمن ۹۵ ساعت ۱۵

بیشتر بخوانید