دسته: گردشگری

کمپین سراسری حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ۰

پیاده‌رو هموار نیست؛ وارد خیابان شوید چندساعتی در شهر همراه با ۲ فرد معلول

«لطفا از ادامه پیاده‌روی منصرف شوید»؛ باور کنید که نصب تابلویی با چنین محتوایی برازنده بسیاری از پیاده‌روهای شهرهای ماست؛ چراکه پیاده‌روها اصلا هموار نیست؛ هموار هم که باشد یا خودرویی در آن پارک...

۰

«ایران» برگزاری تورهای مسافرتی ویژه معلولان را بررسی می‌کند

براستی برای برگزاری یک تور گردشگری ویژه معلولان چه باید کرد؟ برای انجام یک سفر با کیفیت ویژه این قشر فعال، از چه روش‌هایی باید بهره گرفت؟ چه نوع حمایت‌هایی باید صورت گیرد تا...