یزد – ایرنا – مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاست های مبتنی بر حمایت های مالی و پرداخت مستمری به افراد زیرپوشش بهزیستی نباید تنها موکول به شدت معلولیت باشد.

به گزارش ایرنا ‘کیوان دواتگران’ روز دوشنبه در نشست دفاتر توانمندسازی معلولان منطقه ۶ بهزیستی کشور در یزد افزود: تعیین میزان معلولیت، ارائه خدمات و حمایت به افراد دارای معلولیت شدید منجر می شود که گرایش و تمایل به ثبت معلولیت های با درجه شدید بیشتر شود.
وی اظهار کرد: در نتیجه چنین روندی به کمیسیون های پزشکی از جانب افراد دارای معلولیت فشار وارد می شود که معلولیت آنها با درجه شدید در پرونده پزشکی آنها ثبت شود تا بتوانند مستمری دریافت کنند و این کار درستی نیست، مددکار باید از طریق نیاز سنجی، خدمات یک معلول را مشخص کند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در هنگام تصمیم گیری برای معلولان، کمتر خود آنها در جلسات حضور دارند درحالیکه باید خودشان در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.
دواتگران با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه توابخشی معلولان به تغییر نگرش جامعه و رویکرد مسئولان نیاز دارد افزود: برای تحقق توسعه پایدار باید به معلولان توجه کرده و در راستای فقرزدایی، تامین معاش و بهبود وضعیت اقتصادی آنها تلاش کرد.
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور نقش آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و تبلیغات را موثر بیان کرد.
مدیر کل بهزیستی یزد هم در این نشست گفت: تمام حقوقی که برای آحاد جامعه در نظر گرفته می شود باید برای افراد معلول هم وجود داشته باشند.
جلیل عفتی با بیان اینکه معلولان نیاز به ترحم ندارند بلکه خواستار احقاق شهروندی خود هستند اظهار کرد: باید به این باور برسیم که همه اقشار جامعه اعم از معلول و سالم به یک نگاه دیده شوند.
وی خاطرنشان کرد: نباید افراد معلول را بخاطر معلولیت از حقش محروم کنیم بلکه شرایط حضور انها را در جامعه مهیا نماییم.
نشست یک روزه دفتر توانمندسازی معلولین بهزیستی منطقه شش کشور شامل استان های اصفهان ، لرستان، مرکزی ، کهکیلویه و بویر احمد و یزد با حضور معاونان توانبخشی، دبیران کمیسیون های پزشکی، کارشناسان مسئول توانبخشی مبتنی بر جامعه، مناسب سازی و کمیته های توانبخشی در یزد برگزار شد.
در این نشست در مورد چالش های حوزه توانبخشی و بازنگری دستورالعمل ها و سیاست ها سازمان بهزیستی بحث و تبادل و نظر شد.
کارگاههای توان بخشی مبتی بر جامعه و کمیسون های پزشکی توانبخشی و معافیت از برنامه های جنبی این نشست بود.
۲۰۸۸/۶۱۹۷ خبرنگار: کبری دانشی دهج ** انتشار: محمدحسین فلاح تفتی

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :