ارائه ارقامی متناقض درباره ،بودجه وسایل توانبخشی و بودجه وسایل بهداشتی از سوی سازمان بهزیستی!+دو نمونه دیگر از گفته های متناقض

👤دکتر نفریه ۲۶ تیر:
بودجه وسایل کمک توانبخشی در سال گذشته ۴٠ میلیارد تومان بود که این مبلغ امسال به ۴۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه این بخش تنها ۲ میلیارد تومان رشد کرده (۵٪) اما هزینه بعضی از وسایل کمک توانبخشی حتی تا ۴ برابر افزایش یافته است.

افزایش ناچیز بودجه تامین وسایل کمک توانبخشی در برابر افزایش۴برابری قیمتها
www.isna.ir/news/98042613607/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C

@@@@@@@@@@@@@

👤دکتر قبادی دانا ۳۰ تیر:
در سال ۹۸ بودجه وسایل کمک توانبخشی [نسبت به ۹۷] ۹۸ درصد افزایش پیدا کرده از؟! رسیده به ۸۷ میلیارد تومان .#وسایل_بهداشتی ۱۲۶ درصد رشد داشته یعنی به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

حضور دکتر قبادی دانا در برنامه تلویزیونی “تهران ۲۰”-بخش دوم

افتتاح “پنل خدمت گیرندگان” در سامانه شفافیت بهزیستی؛ قدمی دیگر در راستای شفاف سازی/منابع نهفته مالی را بیابیم

www.behzisti.ir/news/2324/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

@@@@@@@@
👤دکتر #قبادی_دانا ۶ مرداد:
بودجه پیش بینی شده در سال ۹۸ برای وسایل و تجهیزات کمک توانبخشی با ۵۳ درصد افزایش از ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.
#بودجه_وسایل_بهداشتی نیز امسال تقریبا ۲۵ درصد افزایش داشته است و از ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ ارتقا یافت.

بودجه تجهیزات کمک توانبخشی بهزیستی ۵۳ درصد افزایش یافت
www.irna.ir/news/83414150/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%B5%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

لینک این مطلب در کانال
t.me/s/dscampaign/6715

################################

موارد دیگری از گفته های متناقض مسئولان از کانال کمپین
@#

اظهارات متناقض مسئولان درباره خسارات وارد شده به مراکز بهزیستی در سیل اخیر در استان گلستان
t.me/s/dscampaign/5758

👤#ابراهیم_غفاری مدیر کل بهزیستی استان گلستان ۲ فروردین ۹۸ :

🔻هیچ خسارتی به مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی اعم از مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و مراکز نگهداری کودکان و حتی کمپ‌های اعتیاد ترک اعتیاد وارد نشده است.طی بازدیدهای صورت گرفته تنها به چند مرکز غیردولتی در شهرستان آق‌قلا خسارتی وارد شده است که البته میزان خسارت نیز بسیار جدی نیست.

🔗لینک منبع
www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/02/1973960/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

👤دکتر #قبادی_دانا رئیس سازمان بهزیستی یکشنبه ۴ فروردین ۹۸ :

🔻سه مرکز روزانه توانبخشی معلولان كه در محل گمیشان و آق قلا که دچار آبگرفتگی شده بودند، آسیب جدی ندیدند، همچنین کمپ ترک اعتیاد معتادان در آق قلا آسیب خاصی ندید.

🔗لینک منبع
www.behzisti.ir/portal/home/?news/235053/264206/346640/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF

👤#فرزانه_حاجی‌محمد رئیس اداره بهزیستی شهرستان #آق_قلا ۵ فروردین ۹۸

🔻متأسفانه در پی سیل اخیر در استان گلستان سه مجتمع خدمات روزانه، ۲ مرکز توانبخشی سالمندان و معلولان و سه مهدکودک و یک روستامهد ۱۰۰ درصد تخریب شده اند.

🔗لینک منبع
www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/05/1975468/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87

#⃣#سیل_گلستان_مازندران #سیل_گلستان
⚖️@@@@@@@@@@
##########
مطلبی در مورد آمار
t.me/s/dscampaign/5550

@نمی دانم در ظرف یک ماه چرا تعداد افراد تحت پوشش بهزیستی و تعداد معلولان تحت پوشش کم و زیاد می شود!!
لطفا ۴ لینک زیر را باهم مقایسه کنید

۱.۶ میلیون معلول تحت پوشش بهزیستی – ۸ دی ۱۳۹۷

_شریعتمداری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جامعه هدف بهزیستی است که یک میلیون و ۶۰۰ نفر آنها را معلولان تشکیل می دهند

www.mehrnews.com/news/4498634/%DB%B1-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

@@
60 درصد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مسکن مناسب ندارند_۱۵ دی ۱۳۹۷

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار دارای فرزند معلول تحت پوشش هستند، گفت: ۲۰۰ هزار خانوار زن سرپرست هم تحت حمایت هستند که در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که براساس مطالعات انجام شده ۶۰ درصد این افراد دارای مسکن مناسب نیستند

www.mehrnews.com/news/4504280/%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84

@@البته عنوان خبر را به دلیل مغایرت با متن تغییر داده ام
عنوان قبلی
۶۵۰ هزار خانواربهزیستی مسکن مناسب ندارند/تامین مسکن طی ۵ سال
@@
آغاز صدور کارت های جدید معلولیت/توانبخشی با اولویت مناطق محروم – ۱۹ دی ۱۳۹۷

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به از سرگیری صدور کارت‌های جدید معلولیت گفت: با توجه به برخی مشکلات در مقطعی صدور این کارت‌ها به تعویق افتاد و هم اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۵ درصد زنان و ۶۵ درصد مردان هستند.

www.mehrnews.com/news/4508275/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85

@@
خودروسازان در قبال قربانیان سوانح جاده‌ای مسئولیت نمی‌پذیرند_۲۲ دی ماه۱۳۹۷

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور عنوان داشت: امروزه تعریف مسئولیت اجتماعی در سازمانها و نهادهای مردمی تجلی می یابد. وی با بیان اینکه 6 میلیون مددجو از بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند، گفت: یک و نیم میلیون نفر از این تعداد معلولان هستند
www.irna.ir/fars/fa/News/83167466

@لازم به ذکر است سه لینک خبری مهر توسط یک خبرنگار منتشر شده است
و با تماس تلفنی که از طریق شماره خبرگزاری با ایشان داشتم
به آمارهای متناقض افراد تحت پوشش اذعان داشتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: