تعطیلی انجمن‌های معلولین در دستور کار بهزیستی تبریز

تعطیلی انجمن‌های معلولین در دستور کار بهزیستی تبریز/ لجبازی، سرپوش انفعال بهزیستی است‌ رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان بهزیستی تبریز

بیشتر بخوانید