تعطیلی انجمن‌های معلولین در دستور کار بهزیستی تبریز

تعطیلی انجمن‌های معلولین در دستور کار بهزیستی تبریز/ لجبازی، سرپوش انفعال بهزیستی است‌ رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان بهزیستی تبریز

بیشتر بخوانید

افتتاح حساب بانکی بدون اطلاع مددجو توسط بهزیستی تبریز

افتتاح حساب بانکی بدون اطلاع مددجو توسط بهزیستی تبریز رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان شنیده‌ها حاکی از این است که

بیشتر بخوانید