مفت‌نشینی و خوش‌نشینی ۲۱ مسئول و کارمند بهزیستی استان هرمزگان

مفت‌نشینی و خوش‌نشینی ۲۱ مسئول و کارمند بهزیستی استان هرمزگان ۲۱ مسئول و کارمند بهزیستی استان هرمزگان سالهاست در منازل

بیشتر بخوانید

ضربه کاری بهزیستی به اشتغال معلولان هرمزگانی

ضربه کاری بهزیستی به اشتغال معلولان هرمزگانی قادری رئیس بهزیستی در اقدامی عجیب و محیرالعقول تصمیم گرفته مجتمع مهارت‌آموزی و

بیشتر بخوانید