ضربه کاری بهزیستی به اشتغال معلولان هرمزگانی

ضربه کاری بهزیستی به اشتغال معلولان هرمزگانی قادری رئیس بهزیستی در اقدامی عجیب و محیرالعقول تصمیم گرفته مجتمع مهارت‌آموزی و

بیشتر بخوانید