برچسب: حقوقدان

۰

عضو حقوقدان شورای شهر در گفت‌وگو با «شهروند» از بیماری، معلولیت و پارلمان شهری می‌گوید:

تهران- روزنامه شهروند- شماره ۱۰۷۸- هرگونه خیز برای اصلاح در شورا بار سیاسی می‌گیرد مناسب‌سازی برای معلولان وارد ادبیات اجرایی شده است برخی مصوبات شورا امکان فسادخیزی در مدیریت شهری دارد. خبری از عصای...