شهرداری تهران بودجه معلولان را نصف کرد/چشم امید معلولان به شورا

شهرداری تهران بودجه معلولان را نصف کرد/چشم امید معلولان به شورا بودجه پیشنهادی شهرداری تهران با کاهش شدید بودجه امور

بیشتر بخوانید

دومین سالگرد جواد ایزدی و جای خالی نگاه نمادین

جواد ایزدی(نابینا) روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸ هنگام پیاده شدن از اتوبوس در ایستگاه فرایبورگ اصفهان با حرکت ناگهانی راننده به طرز دلخراشی دچار جراحات شدیدی شد و جان سپرد…

بیشتر بخوانید