برچسب: قانون معافیت سربازی معلولین

۰

ارائه طرح معافیت همسر معلولان به مجلس

ارائه طرح معافیت همسر معلولان به مجلس ارائه شد علی همت محمود نژاد، عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی معلولین از ارائه طرح معافیت همسران معلولین از خدمت سربازی به مجلس شورای اسلامی خبر...