مطالبات شهروندان دارای معلولیت از مجلس یازدهم

فراخوان مجلس یازدهم منتشر شد نخستین فراخوان سراسری کمپین معلولان در سال ۹۹ با عنوان: «مطالبات شهروندان دارای معلولیت از

بیشتر بخوانید