تبصره مناسب‌ سازی به بودجه شهرداری بازگردانده شد

“تبصره مناسب‌سازی” به بودجه شهرداری بازگردانده شد با تصویب شورای شهر تهران، “تبصره مناسب‌سازی” به بودجه شهرداری تهران بازگردانده شد

بیشتر بخوانید

شورای شهر خطاهای شهرداری تهران در لایحه بودجه را جبران کند

کمپین معلولان با ارسال نامه‌ای به همه اعضای شورای شهر تهران خواستار بازگرداندن تبصره مناسب‌سازی، افزایش ردیف بودجه سامانه حمل

بیشتر بخوانید

شهرداری تهران بودجه معلولان را نصف کرد/چشم امید معلولان به شورا

شهرداری تهران بودجه معلولان را نصف کرد/چشم امید معلولان به شورا بودجه پیشنهادی شهرداری تهران با کاهش شدید بودجه امور

بیشتر بخوانید

دومین سالگرد جواد ایزدی و جای خالی نگاه نمادین

جواد ایزدی(نابینا) روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸ هنگام پیاده شدن از اتوبوس در ایستگاه فرایبورگ اصفهان با حرکت ناگهانی راننده به طرز دلخراشی دچار جراحات شدیدی شد و جان سپرد…

بیشتر بخوانید