بی‌اطلاعی وزیر از قانون استخدام معلولان

بی‌اطلاعی وزیر از قانون استخدام معلولان رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان به افتخارات عبدالملکی، بی‌خبری از قانون استخدام‌ معلولان را

بیشتر بخوانید

مسئله تنها بودجه نیست و مدیریت ضعیف آقایان در بهزیستی باعث و بانی بسیاری از مشکلات موجود است

هرگاه سخن از حقوق معلولان و توان یابان می شود، بحث به سمت حقوق مدنی می رود و در این

بیشتر بخوانید